WYLLEMAN-VAN de KEERE-VAN MAELZAEKE, Geassocieerde notarissen te Evergem-Sleidinge

 

WYLLEMAN-VAN de KEERE-VAN MAELZAEKE

Geassocieerde notarissen te Evergem-Sleidinge

De notarissen van de Europese Unie

Als u meer informatie zoekt over het notariaat op Europees niveau, ga dan naar de site van de Notaires d’Europe
(of CNUE, le Conseil des notariats de l’Union européenne).

 

 

De CNUE heeft als opdracht om het notariaat op Europees vlak te promoten, en om bij te dragen aan de beslissingsvorming van de Europese instellingen in materies met betrekking tot juridische aangelegenheden in het dagelijkse leven, de toegang tot justitie, of nog, de bescherming van de consument.

Zij voert deze opdracht uit in permanente dialoog en overleg met de Europese instanties.

Zij streeft ernaar om te kunnen bijdragen aan de creatie van één gemeenschappelijke Europese juridische ruimte en aan de juiste toepassing van de nationale en Europese regelgeving.

Bovendien worden haar leden voortdurend geïnformeerd over de evoluties in de Europese wetgeving en over alle initiatieven die door verschillende Europese instellingen genomen worden. De CNUE staat hen bij in de permanente vorming van de notarissen inzake het gemeenschapsrecht.

 

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .