Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen, Wylleman - Van de Keere - Van Maelzaeke - Staessens

 

Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen

Wylleman - Van de Keere - Van Maelzaeke - Staessens

30

Hoeveel tijd heeft men voor de betaling van de erfbelastingen?

Wanneer iemand sterft moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen.

Men heeft voor de betaling 6 maanden de tijd vanaf datum van overlijden indien het overlijden in België plaatsvond of 7 of 8 maanden naargelang het overlijden in een ander Europees land dan wel buiten Europa plaatsvond.

Ingeval van laattijdige betaling is een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest (maar in fiscale zaken thans 7%).. 

 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .